2010. december 18., szombat

Choroby dýchacích ciest – pneumónie


Dýchanie je proces, pri ktorom organizmus získava a spotrebúva vzdušný kyslík a vylučuje oxid uhličitý.
Klinický prejavy pri ochoreniach dýchacích ciest: Kýchanie, kašel,/ môže byť dráždivy, produktívny a suchý/ ,krvácanie pľúc –hemoptýza, hemoptoe, bolesť na hrudníku, cyanóza-centrálna, periférna, dýchavica
Vonkajšie dýchanie je výmena plynov medzi atmosférom a krvom.
Vnútorné dýchanie je výmena plynov medzi krvov a tkanivovými bunkami.
Dýchacie cesty majú všeobecný stavebný plán. Stenu rúr a dutín dýchacích ústrojov tvorí sliznica, podsliznicové väzivo, chrupkový skelet, väzivo a hladká svalovina.
Sliznica je pokrytá riasinkovým epitelom. Riasinky kmitaním posúvajú hlien, zachytávajú mikroorganizmy.
Podsliznicové väzivo vyskytuje najmä v hrtane.
Nosová dutina je priestor, ktorý sa anatomicky skladá z kostného a chrupkového skeletu. Dôležitou súčasťou nosovej dutiny sú prinosové dutiny – sínusy. Najväčšia je sinus maxillaris.
Nosohltan je horný, lievikovitý úsek hltana.
Hrtan má rúrovitý tvar. Kostru hrtana tvoria hrtanové chrupky.
Priedušnica je rúra, ktorá nadväzuje na prstienkovitú chrupku.
Priedušky sú pokročovaním priedušnice a tvoria prieduškový strom.
Pľúca sú párový orgán. Delia sa na jednotlivé segmenty. Rozlišujú sa pravé a ľavé pľúca. Pravé pľúca majú tri a ľavé dva laloky.
Pohrudnica – pleura – Okolo pravých a ľavých pľúc je samostatná uzavretá dutina, ktorej steny tvorí tenká blana – pľúcna a nástenná pohrudnica. Medzi pľúcnicou a pohrudnicou je štrbina, ktorá sa nazýva pohrudnicová dutina.
Pneumónia
Je časté  akútne ochorenie. Klinický obraz je pestrý, typický je však náhly začiatok so zvýšenou teplotou, kašľom a vykašlávaním spúta.
Delenie:
1.     Lobárna pneumónia – začina sa akútnou horúčkou a postihuje celý lalok pľúc, môže sa aj stahovať jedného laloka na druhý. Niekedy označuje ako krupózna pneumónia
2.     Bronchopneumónia – zápal prestupuje z priedušiek na plúcne tkanivo. Začina sa  bronchitídou a potom zostopuje na okolité alveoly. Ložiská môžu byť roztrúsené alebo splývavé.
3.     Atypické pneumónie – zápal postihuje priedušky, v pľúcach iba interstícium  vmedzerené tkanivo.
Etiológia:
Príčinou je infekcia. Spôsobujú baktérie, streptokoky, vírusy, plesne. Neinfekčné príčiny pneumónii sú oveľa zriedkavejšie.
Klinický obraz:
Akútna pneumónia sa začína z plného zdravia, horúčkou a kašľom. Chorý vykašliava spútum, vyskytuje sa únava, bolesť hlavy, opar na pere.
Liečba:
Antibiotikami – sa začína hneď. Ak nie je liečba hneď účinná, sa robí podľa laboratórného dôkazu etiopatogenetického činitela a jeho citlivosti na antibiotiká.
Symptomatická liečba je na odstránenie dráždivého neproduktívného kašla, vysoká teplota sa znižuje antipyretikami.
Pleuritída
Charakteristika: je časté zápalné ochorenie pohrudnice. Rozlišuje sa suchá pleuritída a exudatívna pleuritída.
Etiopatogenéza: Zápalová reakcia pleury môže sprevádzať z plúcnych chorôb najmä tuberkolóza  a nádory. Častou príčinou zápalu pohrudnice je pľúcny infarkt. Reakítvna pleuritída vzniká pri poranení hrudnika a pri pneumotoraxe.
Klinický obraz:
Príznaky sú pleurálna bolesť, kašeľ a pleurálny trecí šelest. Treci šelesť môzno nad postihnutím miestom počuť fonendoskopom alebo uchom priložením na hrudníkovú stenu.
Komplexná liečba: Liečba pleuritídy je len symptomatická, pri suchej pleuritíde sa bolesť tlmí analgetikami a kašeľ sa potláča antitusikami. Pri exsudatívnej pleuritída sa vykonáva pleurálna punkcia.
Aby sme zabránili nozokominálny nákazam musíme dodržiavať základné hygienické zásady. Napr.  aseptický prístup, používanie jednorázový gumený rukavíc, umitie rúk po každom výkone a používanie ochranného rúška.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése